8:00 - 19:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

021-86083259

تماس برای مشاوره رایگان

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

رویه قضاییبرچسب

دفتر حقوقی بین‌المللی مسیح عدالت > نوشته های برچسب شده"رویه قضایی"

آیا می‌دانید تفاوت رویه قضایی و رای وحدت رویه در چیست؟

آیا می‌دانید تفاوت رویه قضایی و رای وحدت رویه در چیست؟

در علم حقوق، منابعی که می ‌توان از آنها قواعد و اصول حقوقی را استخراج کرد تا منشأ و مستند صدور آرای محاکم قرار بگیرند، عبارتند از قانون، عرف و رویه‌ قضایی. به ‌طور کلی زمانی که برای امری در عرف و قانون حکمی ذکر نشده باشد، در این مواقع قضات و محاکم قضایی باید با ابتکار عمل حکم جدید صادر کنند یا آرای مکرر صادر شده در مورد یک مسأله مشابه را مرجع قرار دهند. قانون در جهت انتظام بخشیدن به جامعه و روابط بین اشخاص، قوانین و مقرراتی از سوی سازمان ‌های صلاحیت دار دولتی یا خصوصی وضع می‌ گردد؛...

ادامه مطلب