8:00 - 19:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

021-86083259

تماس برای مشاوره رایگان

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

تبدیل تعهدبرچسب

دفتر حقوقی بین‌المللی مسیح عدالت > نوشته های برچسب شده"تبدیل تعهد"

اسباب سقوط تعهدات

روابط حقوقی به اسباب متعدد و با منابع مختلف برای اشخاص ایجاد می‌شود که برای از بین رفتن و زوال آن، به‌گونه‌ای که در خصوص آن، دیگر الزامی برای متعهد وجود نداشته باشد، عوامل مختلفی دخیل هستند. اقاله اقاله یکی از اسباب سقوط تعهدات و عبارت است از اینکه، دو طرف عقد با توافق، معامله را بر هم بزنند. اقاله در کلیه عقود لازم به‌جز نکاح که از امور غیرمالی است و وقف که جنبه اجتماعی دارد، ممکن است. وفای به عهد ساده‌ترین وسیله سقوط تعهد، وفای به آن است زیرا در این مورد، کسی که تعهد به نفع او شده است، به مقصودش...

ادامه مطلب